SUB GẦM GHẾ

Pioneer 120a china1.800.000đ


Pioneer 130a china2.100.000đ


Alpine T080 china1.900.000đ


Blaupunkt GTr 100A Germany3.600.000đ
Jbl Basspro SL chính hãng 4.500.000đ


Infinity Bass link SM chính hãng4.700.000đ